Zwangerschap: Vlokkentest

Zwangerschapsonderzoek: de vlokkentest
Tijdens de zwangerschap kan onderzocht worden of het ongeboren kind bepaalde erfelijke of aangeboren afwijkingen heeft. De bekendste prenatale onderzoeken zijn de vlokkentest, de vruchtwaterpunctie, de Triple test en de nekplooimeting. Omdat elk prenataal onderzoek een (zeer klein) risico op een miskraam met zich meebrengt, worden deze onderzoeken niet bij iedere zwangere vrouw uitgevoerd, maar moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Wie krijgt het onderzoek?

  • de moeder dient 36 jaar of ouder te zijn omdat bij het ouder worden de kans aanzienlijk groter wordt dat het kind een erfelijke afwijking heeft.
  • de moeder heeft eerder een baby met een chromosoomafwijking gekregen.
  • wanneer er in de nabije familie erfelijke ziekten of chromosoomafwijkingen voorkomen die met de tests kunnen worden aangetoond.

Het uitvoeren van een vlokkentest i.p.v. een vruchtwaterpunctie heeft het voordeel dat de uitslag veel vroeger in de zwangerschap bekend is. Bij een afwijking van je baby kan er dus eerder een actie worden ondernomen. In vergelijking met de vruchtwaterpunctie is de vlokkentest iets minder betrouwbaar.

Wat houdt het in?
Bij een vlokkentest neemt men wat chorionvilli af. Dit zijn kleine uitstulpingen van de placenta. Via de buikwand (transabdominaal) wordt met een naald of via de baarmoederhals (transcervicaal)  wordt met een zuigslangetje een beetje van het placentaweefsel weggenomen. Beide methoden gebeuren onder geleide van een echografie.

Wanneer het onderzoek?
Het onderzoek wordt doorgaans in de 10e zwangerschapsweek uitgevoerd.

Hoe lang duurt de uitslag?
De resultaten weet men al na ongeveer 1 week.

Waarom word je onderzocht?
Om bepaalde afwijkingen bij je baby op te sporen, zoals een erfelijke aandoening als een open ruggetje, een waterhoofd of het Downsyndroom.

Wat zijn de risico’s?
De ingreep houdt (net zoals de vruchtwaterpunctie) een risico op miskraam in. Dit bedraagt 1-2% bij de cervicale vlokkentest en 1% bij de transabdominale vlokkentest. In vergelijking met de vruchtwaterpunctie is de vlokkentest iets minder betrouwbaar.

Zie ook:
Vruchtwaterpunctie
Triple test
Nekplooimeting
Alle zwangerschapsonderzoeken op een rij
Ik ben … weken zwanger; alle weken op een rij

Share

About Redactie

redactie@trotsemoeders.nl'
De redactie van TrotseMoeders schrijft over algemene onderwerpen, vaak op basis van een nieuws uit andere bronnen of persberichten. In deze artikelen worden over het algemeen geen eigen meningen, stellingen of reviews gegeven.

Check Also

Waar wil jij sterker in worden?

Wanneer je zwanger bent, of Trotse Moeder van een of meerdere kinderen, ziet je leven …

Share
Share