Zwangerschap: Triple test

Zwangerschapsonderzoek: de triple test
De triple test (tripeltest) is een vorm van kansbepalende prenatale screening. Bij de test wordt bloedserum van de moeder afgenomen. Op basis van de concentratie van drie stoffen uit dit serum wordt de kans op een kindje met Downsyndroom of een neuralebuisdefect (open rug) berekend.
De volgende stoffen in het bloed van de moeder worden gemeten:

  • alfa-foetoproteïne. Een hogere dan gemiddelde concentratie betekent een verhoogde kans op een neuralebuisdefect, een lagere dan gemiddelde concentratie betekent een verhoogde kans op Downsyndroom
  • humaan choriongonadotrophine. Een hogere concentratie betekent een verhoogde kans op Downsyndroom
  • oestriol. Een lagere concentratie duidt op een verhoogde kans op Downsyndroom.

Bij de berekening van de kans op Downsyndroom wordt ook nog de leeftijd van de moeder betrokken.
De triple test is een kansbepalende test en geeft geen zekerheid. Wanneer een verhoogde kans wordt geconstateerd, dan zal de vruchtwaterpunctie uitsluitsel moeten bieden.

Wie krijgt het onderzoek?
Vrouwen die twijfelen over een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Meestal gaat het om vrouwen tussen de 36 en de 40 jaar, omdat bij hen statistisch gezien de betrouwbaarheid het grootst is.

Wanneer het onderzoek?
De test kan worden uitgevoerd vanaf week 14.

Hoe lang duurt het?
Een paar minuten. De uitslag krijg je na 7 tot 10 dagen.

Doet het pijn?
Niet meer dan een gewone prik.

Waarom word je onderzocht?
De test berekent de kans bij de moeder op een afwijking en geeft dus geen 100% zekerheid. Aan 3 bepaalde stoffen in jouw bloed kan een gynaecoloog zien of je zelf mogelijk een grotere kans op het krijgen van een kind met een chromosoomafwijking hebt die wijst op het Downsyndroom of een open ruggetje of een open schedel. Als de kans op deze afwijkingen groter is dan 1 op 250, krijg je het advies om een vruchtwaterpunctie te laten doen.

Wat zijn de risico’s?
In principe geen. Het nadeel is dat de uitslag niet zo betrouwbaar is. Soms word je ten onrechte gerustgesteld of bezorgd gemaakt.

Andere tests
De triple test is zo genoemd omdat er drie stoffen uit het bloedserum gebruikt worden.
Andere tests zijn;
De quadruple test (quadrupeltest) op basis van vier stoffen, die pas later in de zwangerschap uitgevoerd kan worden.
De double test die is gebaseerd op slechts twee stoffen die juist vroeg in de zwangerschap (vanaf 8 weken) voorkomen.
De triple test was in België en Nederland het meest gebruikelijk, maar is de afgelopen jaren ingehaald door de 1e trimester Combinatie Test.
De 1e trimester combinatietest geeft een betere kansberekening, op een vroeger stadium in de zwangerschap. De 1e trimester combinatietest bestaat uit een bloedonderzoek, waarbij Vrij-Beta-hCG en PAPP-A gemeten worden in het bloed van de moeder. Deze waarden worden samengevoegd met de dikte van de nekplooi (NT-meting, een echografische meting), in een risicoberekeningsprogramma. Samen met de leeftijd van de moeder, de zwangerschapsduur geeft dit een uiteindelijk risico.

zie ook:
Vlokkentest
Vruchtwaterpunctie
Nekplooimeting
Echo
Alle zwangerschapsonderzoeken op een rij
Ik ben … weken zwanger; alle weken op een rij

Share

About Redactie

redactie@trotsemoeders.nl'
De redactie van TrotseMoeders schrijft over algemene onderwerpen, vaak op basis van een nieuws uit andere bronnen of persberichten. In deze artikelen worden over het algemeen geen eigen meningen, stellingen of reviews gegeven.

Check Also

Werken tijdens de zwangerschap

Wetenschappers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam hebben een onderzoek uitgevoerd om te kijken of …

Share
Share