Tag Archives: zwangerschapsonderzoek

Het Downsyndroom

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 300 kinderen met Downsyndroom geboren. Kinderen met Downsyndroom hebben door een afwijking in het 21e chromosoom vaak een tragere ontwikkeling. Ook hebben ze een grotere kans op bepaalde medische problemen. De uiteindelijke ontwikkeling van kinderen …

Read More »

Nekplooimeting

Zwangerschapsonderzoek: de nekplooimeting De nekplooimeting is een echografisch onderzoek van de foetus in week 11-14 waarbij de dikte van de nekplooi wordt gemeten. Een verdikte nekplooi kan duiden op een chromosoomafwijking, waarvan het syndroom van Down de meest voorkomende is. …

Read More »

Zwangerschap: Vlokkentest

Zwangerschapsonderzoek: de vlokkentest Tijdens de zwangerschap kan onderzocht worden of het ongeboren kind bepaalde erfelijke of aangeboren afwijkingen heeft. De bekendste prenatale onderzoeken zijn de vlokkentest, de vruchtwaterpunctie, de Triple test en de nekplooimeting. Omdat elk prenataal onderzoek een (zeer …

Read More »

Vruchtwaterpunctie

Zwangerschapsonderzoek: de vruchtwaterpunctie Een vruchtwaterpunctie (amniocentese) is een onderzoek waarbij een beetje vruchtwater van een zwangere vrouw wordt afgenomen voor onderzoek. Wie krijgt het onderzoek? Vrouwen die: in de 18e week 36 jaar of ouder zijn en daardoor een verhoogde …

Read More »