Het Downsyndroom

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 300 kinderen met Downsyndroom geboren. Kinderen met Downsyndroom hebben door een afwijking in het 21e chromosoom vaak een tragere ontwikkeling. Ook hebben ze een grotere kans op bepaalde medische problemen. De uiteindelijke ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom is afhankelijk van hun eigen aanleg, talenten, intelligentie en de geboden mogelijkheden. Eigenlijk net als bij kinderen zonder Downsyndroom.

Het uiterlijk
Het enige dat echt anders is, is vaak hun uiterlijk. Doordat er een aantal specifieke uiterlijke kenmerken zijn, zoals o.a. een scheefstand van de ogen, is het Downsyndroom direct herkenbaar voor de buitenwereld. De reactie van deze buitenwereld op het Downsyndroom wordt door de ouders van deze kinderen als zeer kwetsend beschouwd, iets wat veelal meer verdriet geeft dan het syndroom zelf.

Meedraaien in regulier onderwijs
De laatste jaren is er zowel op medisch gebied als op het gebied van begeleiding van kinderen met Downsyndroom grote vooruitgang geboekt. Medische problemen zijn grotendeels op te lossen en begeleiding zorgt ervoor dat de achterstand in ontwikkeling vaak maar licht tot matig is te noemen. Kinderen met Downsyndroom gaan met groot succes (voor beide partijen) naar reguliere crèches, draaien mee in regulier onderwijs en vinden steeds vaker stages en werkplekken in de “normale” maatschappij.

Onwetendheid
Helaas heeft de beeldvorming rondom het Downsyndroom geen gelijke tred gehouden met die positieve ontwikkeling. Er heerst in Nederland toch vaak het sterk verouderde en stereotiepe beeld van weliswaar lieve, maar toch ook zielige mensen met een bloempotkapsel en hun broek tot onder hun oksels. Mensen die niet zoveel kunnen en begrijpen en daardoor buiten de maatschappij staan. Dat vooroordeel is vooral gebaseerd op onwetendheid. Maar het belemmert mensen met Downsyndroom wel in het verwerven van een zinvolle plek in onze maatschappij. Door onbegrip en onwetendheid krijgen kinderen met Downsyndroom vaak niet de kansen die zij verdienen. Terwijl bewezen is dat ook mensen met Downsyndroom een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan onze maatschappij. Mensen die hen de kans wél geven, zijn vaak positief verrast door wat kinderen en mensen met Downsyndroom allemaal kunnen

Zwangerschapsonderzoeken
echo nekplooimetingAls je zwanger bent kan je tegenwoordig allerlei zwangerschapsonderzoeken laten doen. Veelal gebeurd dit bij zwangere vrouwen waarvan de verloskundige of gynaecoloog vermoedt dat je een verhoogd risico hebt op een kind met een ziekte of aandoening, zoals het Syndroom van Down. Je leeftijd kan een reden zijn of wanneer er bijvoorbeeld een erfelijke ziekte in je familie voorkomt. Met de speciale onderzoeken kan tijdens de zwangerschap gekeken worden of het goed gaat met je baby. Om het Downsyndroom te detecteren kan je een nekplooimeting en een vruchtwaterpunctie laten uitvoeren. Lees meer over de verschillende zwangerschapsonderzoeken>>

Je foetus laten onderzoeken op het Downsyndroom is een emotioneel gebeuren. Toch kan het voordelen hebben, namelijk:

  • Je hebt de keuze voor een abortus. Ongeveer 95% van de vrouwen die zwanger blijken te zijn van een baby met het syndroom van Down, plegen abortus. Dit kan alleen wanneer dit vroeg genoeg in de zwangerschap is ontdekt. Veel genoemde argumenten hiervoor zijn: bang dat zij het ouderschap van een kind met Downsyndroom niet aan kunnen, een te zware belasting voor het gezin en de andere kinderen in het gezin of geen acceptatie van een kind met een afwijking.
  • De medische voorbereidingen kunnen al plaatsvinden. Men kan prenataal zoeken naar mogelijke hartafwijkingen en indien nodig de geboorte laten plaatsvinden in een ziekenhuis met een gespecialiseerde neonatale afdeling.

Lees ook:
De Upside van Down
Alle zwangerschapsonderzoeke op een rij
Nekplooimeting
Vruchtwaterpunctie

Bron & Bron

Share

About Mira Ahles

mira@dataunlimited.nl'
Getrouwd met Rikkert en moeder van 3 dochters: Janne (7 jaar), Robin (5 jaar) en Dide (3 jaar). Sinds deze zomer zijn we verhuisd van het stadscentrum naar het platteland. Een heel nieuw avontuur...

Check Also

Waar wil jij sterker in worden?

Wanneer je zwanger bent, of Trotse Moeder van een of meerdere kinderen, ziet je leven …

Share
Share