Nekplooimeting

Er zijn een aantal onderzoeken die gedaan kunnen worden tijdens de zwangerschap om te kijken of je kindje een vergrootte kans heeft op aangeboren afwijkingen. De nekplooimeting is een van die onderzoeken.

Zwangerschapsonderzoek: de nekplooimeting
De nekplooimeting is een echografisch onderzoek van de foetus in week 11-14 waarbij de dikte van de nekplooi wordt gemeten. Een verdikte nekplooi kan duiden op een chromosoomafwijking, waarvan het syndroom van Down de meest voorkomende is. Ook kan sprake zijn van een hartafwijking. De nekplooimeting geeft slechts een risico aan. Bij vaststelling van een verdikte nekplooi zal een vlokkentest of vruchtwaterpunctie nodig zijn om een definitieve diagnose te stellen. De nekplooimeting wordt soms gecombineerd met de triple test om tot een nauwkeurigere risicobepaling te komen.

Wanneer vindt het plaats?
Tussen de 10e en de 14e week, meestal in de 13e week.

Wie krijgt het onderzoek?
Vrouwen waarbij de kans op een afwijking groter is. Je moet er soms zelf om vragen.

Wat houdt het in?
Bij een echo wordt de dikte van de nekplooi gemeten.

Hoe lang duurt het?
Ongeveer 10 minuten.

Doet het pijn?
Het is pijnloos.

Waarom wordt je onderzocht?
Als zich in de nekplooi meer vocht opgehoopt heeft dan normaal, dan heeft je kind kans op een afwijking, zoals het Downsyndroom of een hartafwijking. De betrouwbaarheid van de nekplooimeting is niet zo groot. Bij vochtophoping krijg je het advies om een vruchtwaterpunctie te laten doen, want daarvan is de betrouwbaarheid groter.

Wat zijn de risico’s?
In principe geen. Het nadeel is dat de uitslag niet zo betrouwbaar is. Soms wordt je ten onrechte gerustgesteld of bezorgd gemaakt.

zie ook:
Het downsyndroom
Vlokkentest
Vruchtwaterpunctie
Triple test
Echo
Alle zwangerschapsonderzoeken op een rij
Ik ben … weken zwanger; alle weken op een rij

Share

About Redactie

redactie@trotsemoeders.nl'
De redactie van TrotseMoeders schrijft over algemene onderwerpen, vaak op basis van een nieuws uit andere bronnen of persberichten. In deze artikelen worden over het algemeen geen eigen meningen, stellingen of reviews gegeven.

Check Also

Waar wil jij sterker in worden?

Wanneer je zwanger bent, of Trotse Moeder van een of meerdere kinderen, ziet je leven …

Share
Share