Relatief meer keizersnedes in België dan in Nederland

Doctor holding new bornEuro-Peristat, een Europees samenwerkingsverband heeft een onderzoek uitgevoerd waardoor er een overzicht is over welke verschillen er in Europa zijn wanneer het gaat om beleid en richtlijnen rondom de bevalling. Hieruit blijkt dat er grote verschillen zijn binnen Europa. Wanneer er gekeken wordt naar percentages keizersnedes dan lopen de percentages uiteen van 15 tot 52 procent.

Nederland en België
In België wordt in ongeveer 20% van de bevallingen een keizersnee toegepast, in Nederland bij 17% van de bevallingen. Hiermee scoren beide landen relatief laag. Het laagste percentage keizersnedes werd in IJsland gevonden: 14,8%. Het hoogste percentage (52,2%) in Cypres.

Totaal overzicht
Hieronder een tabel waarin de percentages van alle onderzochte landen staat. Het totaal aantal bevallingen waarover gegevens bekend zijn, staat opgesplitst in 4 categorieën: Vaginal spontaneous (“gewone” bevalling); Vaginal instrumental (vaginale bevalling waarbij ingegrepen moest worden, denk aan inknippen, tangverlossing); Caesarean elective/before labour (geplande keizersnede); Caesarean emergency/during labour (spoed-keizersnee):

Screenshot 2015-03-26 at 07.05.55

Share

About Redactie

redactie@trotsemoeders.nl'
De redactie van TrotseMoeders schrijft over algemene onderwerpen, vaak op basis van een nieuws uit andere bronnen of persberichten. In deze artikelen worden over het algemeen geen eigen meningen, stellingen of reviews gegeven.

Check Also

Antistollingsmedicijn kan miskraam niet voorkomen

Het gebruik van een antistollingsmiddel (LMWH, een vorm van heparine) door zwangere vrouwen met een …

Share
Share