Wanneer moet je kind naar logopedie?

Er is vaak onder ouders nog veel onduidelijkheid over wanneer en op welke leeftijd een kind naar logopedie moet. Echte richtlijnen zijn hier niet voor, maar vaak is het wel het kinderdagverblijf, speelzaal of de school die aangeeft dat een kind extra begeleiding nodig heeft in de taal. Gelukkig maar dat deze instanties zo alert zijn op de spraak van kinderen. Want kinderen hebben er baat bij, om zo jong mogelijk geholpen te worden bij spraak-achterstand. Hoe jonger het kind hier extra begeleiding in krijgt, hoe sneller het kind dit zal oppakken.

Één op de 10 kinderen heeft logopedie nodig voordat ze naar het basisonderwijs gaan. Dit om te zorgen, dat ze zonder spraak-achterstand of met een zo min mogelijke spraak-achterstand naar het basisonderwijs gaan.
Had je vroeger nog een verwijzing nodig van de huisarts, is dat sinds 1 augustus 2011 niet meer nodig. Vooralsnog wordt logopedie vanuit de basisverzekering volledig vergoed.

Maar de logopedie is er niet alleen voor spraakachterstand. Ze zijn er ook nog voor stem, taal, slikken en gehoor. Klik hier voor meer informatie over logopedie.

Lees meer:
Hoe kies ik een basisschool
Mijn eerste woordenboek Engels
Bedankt juf/meester

Share

About Rolanda

rolanda@casema.nl'
Moeder van 2 kinderen; een dochter van 5 jaar en een zoon van 7 jaar. Alweer bijna 4 jaar schrijf ik voor TrotseMoeder.nl. Ik vind het dan ook super dat ik op TrotseMoeders.nl mijn grote hobby schrijven volop kan vervullen.

Check Also

Educatieve spellen van SQULA: Taal, Rekenen of Spelling

Je hoort vaak dat kinderen in de vakantie weer deels vergeten wat ze op school …

Share
Share