Digitale Kenniscentrum voor meerlingen

Half april lanceert de NVOM het digitale kenniscentrum Informeerling. Hierin publiceert en verzamelt de NVOM informatie die relevant is voor (aanstaande) ouders van meerlingen.

Deze informatie is tot stand gekomen en/of geselecteerd in nauwe samenwerking met haar adviseurs. Informeerling bevat artikelen over diverse onderwerpen waar (aanstaande) meerlingouders mee te maken krijgen, waaronder zwangerschap en gezondheid, opvoeding en schoolkeuze en financiën.

Het krijgen en opvoeden van een meerling is leuk en spannend, maar roept ook veel vragen op. De NVOM voorziet in de informatiebehoefte van haar leden via een jaarlijks symposium (de Informatieve Meerlingendag) en een kwartaalblad, het Meerlingen Magazine.

Het kenniscentrum Informeerling vormt een aanvulling op deze informatievoorziening. Middels dit kenniscentrum geeft de NVOM verdere invulling aan haar unieke positie in Nederland als dé autoriteit op het gebied van meerlingen.

Informeerling richt zich op (aanstaande) meerlingouders en op organisaties en instanties die daar direct of indirect mee te maken hebben. De artikelen op Informeerling zijn toegankelijk voor leden en niet leden via www.nvom.nl.

About Evi

Evliempd@live.nl'