Slaapt je kind wel genoeg?

Dat slapen goed is voor kinderen is bekend. Maar wat gebeurt er wanneer hen remslaap onthouden wordt? Remslaap is de fase in je slaap waarin je veel droomt. En waarin je ogen snel heen en weer bewegen (rapid eye movements).

Wat het effect is van een gebrek aan remslaap, is onderzocht bij baby ratten in de jaren tachtig en negentig*. In de tweede en derde week nadat de ratten geboren waren, werd de remslaap onderdrukt met een antidepressivum zoals clomipramine of een antihypersensitief middel als clonidine. Wat bleek? Dezelfde ratten waren als volwassenen angstiger, minder seksueel actief, sliepen onrustiger, hadden een minder flexibel leervermogen en konden zich minder snel aanpassen aan nieuwe elementen in hun omgeving dan de controlegroep.

Andere onderzoekers zagen vergelijkbare resultaten en zagen ook nog dat ratten wanhoopsgedrag vertoonden en minder op zoek gingen naar prettige stimulansen. De onderzoekers legden een voorzichtig verband tussen het gedrag van de ratten en depressie: het gedrag dat ratten die te weinig remslaap hebben gehad vertonen, lijkt namelijk veel op depressief gedrag. Wat ook opviel bij de ratten in deze experimenten was dat de cerebrale cortex en de hersenstam significant kleiner waren.

Voldoende slapen en dromen is voor kinderen dus heel belangrijk!

Deze gastblog is geschreven door  Nicoline Douwes Isema (droomcoach) & Cathelijne Esser (schrijver). Dit is een voorpublicatie uit hun nieuwe boek “Wat heb jij gedroomd vannacht? De kracht van denken in je slaap.” Zie ook www.wathebjijgedroomdvannacht.nl. De illustratie is van skandaloe.com.

* De onderzoeken worden geciteerd in Sleep and brain plasticity, van Pierre Maquet, Carlyle Smith & Robert Stickgold, Oxford University Press, 2003.

Share

About Redactie

redactie@trotsemoeders.nl'
De redactie van TrotseMoeders schrijft over algemene onderwerpen, vaak op basis van een nieuws uit andere bronnen of persberichten. In deze artikelen worden over het algemeen geen eigen meningen, stellingen of reviews gegeven.

Check Also

Wat moet je kopen voor jouw kind?

Jouw kind is bijna jarig! Erg leuk, maar ook een beetje stressvol, want wat voor …

Share
Share