NIPT: een risicovrije test voor DNA-onderzoek vroeg in de zwangerschap

Er wordt de laatste tijd erg veel over geschreven in de (Nederlandse) pers: NIPT. Maar wat is het nou eigenlijk en wat kan er mee bepaald worden?zwanger-gendia

NIPT staat voor Niet-Invasieve Prenatale Test, en dat wil dus zeggen dat deze test geen risico’s geeft voor de foetus. Er is alleen maar (20 ml) bloed van een zwangere vrouw nodig om middels een betrouwbare testmethode een aantal chromosoomafwijkingen te kunnen bepalen. En ook het geslacht kan worden bepaald!

Voorheen konden er redenen zijn voor vrouwen om een vruchtwaterpunctie of vlokkentest te laten doen. Maar deze zijn niet zonder risico voor het ongeboren kindje. De NIPT vervangt deze testen en is een veilige methode om de volgende drie chromosoomafwijkingen te kunnen bepalen:

  • Trisomie 21 (Down syndroom)
  • Trisomie 18 (Edwards syndroom)
  • Trisomie 13 (Patau syndroom)

Daarnaast kan ook het geslacht van de foetus worden bepaald. De testen kunnen al worden afgenomen vanaf de 10 week van de zwangerschap (gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie) en het duurt ongeveer 2 weken voor de uitslag per e-mail naar patiënt, verloskundige of arts gestuurd wordt.gendia-dna

De NIPT kan in elke zwangerschap, zonder specifieke indicatie, worden uitgevoerd. De enige redenen om de NIPT niet uit te voeren zijn wanneer er foetale afwijkingen te zien zijn op de echografie en wanneer er genetische afwijkingen bestaan die niet met NIPT gediagnosticeerd kunnen worden.

Zwangere vrouwen kunnen een NIPT laten uitvoeren door een erkende kliniek zoals GENDIA. Voor uitgebreidere informatie kun je ook de website van GENDIA kijken, klik hier om daar direct naar toe te gaan >>>>

Share

About Redactie

redactie@trotsemoeders.nl'
De redactie van TrotseMoeders schrijft over algemene onderwerpen, vaak op basis van een nieuws uit andere bronnen of persberichten. In deze artikelen worden over het algemeen geen eigen meningen, stellingen of reviews gegeven.

Check Also

Hoe werkt een zwangerschapstest?

Stel je voor…. je bent een aantal dagen over tijd. Komt het door de spanning? …

Share
Share