Percentage kindersterfte ongeveer gelijkgebleven

Screenshot 2014-03-15 at 13.09.21Kinderen in Tel, een werkgroep van het Jonker-Verwey Instituut, gefinancierd door de Bernard van Leer Foundation, Jantje Beton, Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels Nederland, UNICEF Nederland, NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) en het Johanna KinderFonds, heeft een rapport gepubliceerd over het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland.

Uit het rapport blijkt dat de afgelopen jaren de sterfte onder Nederlandse kinderen in de leeftijd van 1-15 jaar ongeveer gelijk gebleken is. Hoewel het voor een ouder een drama is wat je niemand toewenst en ieder kind wat overlijdt er een te veel is, is het positief dat het aantal gedaald is sinds 1998 toen Kinderen in Tel voor de eerste maal een rapport publiceerde.

Screenshot 2014-03-15 at 14.03.44In 2012 overleden 386 kinderen in de leeftijd van 1-15 jaar. Het grootste deel (80 tot 85%) van de sterfgevallen in de periode 1996 tot 2007 is het gevolg van natuurlijk sterven als gevolg van een ziekte. Sterfte bij kinderen door niet-natuurlijk overlijden is gemiddeld over de jaren heen 18% (CBS, 2009). Het betreft dan vooral sterfte door verkeersongevallen, verdrinking, ongelukkig vallen of vergiftiging.

Schrikbarend hoog is het aantal kinderen dat gemiddeld jaarlijks overlijdt door kindermishandeling: 50. Cijfers komen uit het rapport “Kinderen in Tel”. Het volledige rapport is <hier> te lezen.

Share

About Redactie

redactie@trotsemoeders.nl'
De redactie van TrotseMoeders schrijft over algemene onderwerpen, vaak op basis van een nieuws uit andere bronnen of persberichten. In deze artikelen worden over het algemeen geen eigen meningen, stellingen of reviews gegeven.

Check Also

Antistollingsmedicijn kan miskraam niet voorkomen

Het gebruik van een antistollingsmiddel (LMWH, een vorm van heparine) door zwangere vrouwen met een …

Share
Share