Je baby in de 1e maand- de hersenen

Pasgeboren baby
Een pasgeboren baby wordt tot de leeftijd van dertig dagen boreling genoemd of in het ziekenhuis op de neonatale afdeling ook wel neonaat of neonatus genoemd (Latijn: nieuwgeborene).

Baby’s zijn niet “af” wanneer ze geboren worden. Na de geboorte gaat de ontwikkeling gewoon door. De hersenen bijvoorbeeld, de verbindingen moeten nog voor een groot deel worden aangelegd. En die verbindingen worden aangelegd tijdens het leren, het opdoen van ervaringen. Erfelijkheid en ervaringen met de omgeving spelen een rol bij de ontwikkeling van de hersenen.

Hulpeloos
De baby van een mens is in tegenstelling tot jongen van andere diersoorten, vrijwel tot niets in staat. Bij apen bijvoorbeeld kan het jong zich al direct na de geboorte aan de moeder vasthouden. Onze baby’s hebben wel een grijpreflex maar die is niet sterk genoeg om zich zelf op te trekken of vast te houden. Ook kan een baby zijn relatief grote hoofd niet zelf rechtop houden.

Hersenen
Dit komt door de nog niet voldoende ontwikkelde hersenen. Bij de geboorte heeft een mens ongeveer 350g aan hersenen, dit is zo’n 30% van het volwassen gewicht. In het eerste levensjaar maken de hersentjes dus een geweldige ontwikkeling door. Dankzij het feit dat de mens bij zijn geboorte relatief weinig ontwikkelde hersenen meekrijgt, krijgt de baby de kans zich flexibel te ontwikkelen.

In het eerste levensjaar kunnen zeer veel verschillende belangrijke functies, lichamelijke, psychologische, sociale, morele etc. tot ontwikkeling komen. Alle ervaringen die je baby fysiek en emotioneel opdoet, hebben invloed op hoe zijn hersentjes zich ontwikkelen.

Slimmer
De Britse zoöloog Desmond Morris bekend van zijn vele originele boeken over het gedrag van mens en dier: ‘Behalve de elementaire behoeften als eten en een dak boven het hoofd, is liefdevol contact met andere mensen levensnoodzakelijk. Baby’s die vaak geknuffeld worden, worden slimmer, gelukkiger en ze krijgen meer zelfvertrouwen. Baby’s die opgroeien in een onveilige, liefdeloze omgeving, gaan vaker huilen en worden afgeremd in hun groei. Onderzoek wijst zelfs uit dat baby’s die weinig aangeraakt worden, als volwassene meer agressief gedrag vertonen.’

Fontanel
Je baby is heel kwetsbaar. De schedel is nog niet goed gesloten. De fontanel is een opening tussen de delen waaruit de schedel is opgebouwd. Het zijn kritieke plekken omdat de hersenmassa erachter veel minder goed beschermd is.

De meeste pasgeboren babies hebben 2 fontanellen: de grote en de kleine fontanel. De grote fontanel (die de vorm van een ruit heeft) ligt vlak boven het voorhoofd, de kleine fontanel (die de vorm van een driehoek heeft) ligt ter hoogte van de kruin. De kleine fontanel sluit zich meestal al zo rond de tweede maand na de bevalling doordat het bindweefsel verhardt. Bij de grote fontanel aan de voorkant van het hoofdje duurt het zo’n half jaar tot soms wel ruim 2 jaar dat het bindweefsel verhardt en de fontanel gesloten is.

Bevalling
De fontanellen zijn er voor de bevalling. Het schedeltje moet door het bekken. De schedel is het deel van je baby met de grootste diameter. Dat wil zeggen dat dat deel bepaalt of je baby door je bekken heen kan of niet. Door de ruimte tussen de verschillende schedelbeenderen, is het mogelijk om de diameter van de schedel wat te verkleinen.

Oriëntatiepunten
De verloskundige en de arts maken handig gebruik van de fontanellen bij het bepalen van de ligging van je baby. Als er inwendig gevoeld wordt naar het hoofdje van je baby, kan de ligging van het hoofdje bepaald worden aan de hand van de ligging van de beide fontanellen.

De fontanellen zijn zacht, maar ze zijn stevig bedekt met vliezen, sterk genoeg om kleine stoten op te vangen. Maak je geen zorgen als je je baby knuffelt, haren wast of kamt. Gewoon voorzichtig zijn.

Weetjes
Een holle fontanel kan duiden op uitdroging. Een bolle fontanel kan duiden op meerdere normale dingen zoals kauwen, persen of huilen. Als de bolling aanhoudt wordt aangeraden een dokter te raadplegen. Dit kan namelijk veroorzaakt worden door verschillende ziektes, waaronder bloedingen of infecties.

Share

About Redactie

redactie@trotsemoeders.nl'
De redactie van TrotseMoeders schrijft over algemene onderwerpen, vaak op basis van een nieuws uit andere bronnen of persberichten. In deze artikelen worden over het algemeen geen eigen meningen, stellingen of reviews gegeven.

Check Also

Cortex Challenge Geo

Geo-versie van het snelle hersentestspel Cortex! Stel je hersens op de proef in dit leuke …

Share
Share