Onderwerpen Kinderrechtentop 2014

TM-25-jaar-kinderrechtenUNICEF viert 25 jaar Het Verdrag voor de Rechten van het Kind en doet dit onder andere met een Kinderrechtentop in Leiden. Op die Kinderrechtentop zullen onder andere 11 ronde-tafel discussie zijn over verschillende onderwerpen. Aan deze tafels gaan wetenschappers, professionals, beleidsmakers en diverse anderen die met kinderen en jongeren werken aan de slag om het Verdrag verder te verankeren in de maatschappij.

De 11 onderwerpen waarmee concreet verder gewerkt gaat worden zijn:

  • Pleegzorg
  • Koninkrijkskinderen
  • LHBTI-kinderen
  • Kindermishandeling
  • Kinderrechten en mensenhandel in Nederland
  • Migratie
  • Kinderrechtentoets
  • Kindhuwelijken
  • Voor- en vroegschoolse ontwikkeling
  • Kinderrechten in de toerisme sector
  • Recht op online spelen

Ik ben gevraagd om aan de tafel “Recht op online spelen” deel te nemen en voel me uiteraard zeer vereerd. De omschrijving van wat er aan deze tafel besproken gaat worden, kun je hieronder lezen:

Recht op online spelen

Artikel 31 uit het kinderrechtenverdrag zegt: Ieder kind heeft recht op vrije tijd, op spelen en op deelname aan culturele en artistieke activiteiten. Dat geldt ook voor kinderen met een beperking. Juist voor hen kan online spelen en leren een verrijking van hun leven zijn.
Het doel van de Ronde Tafel Discussie is om met mediamakers, zorgverleners, beleidsmakers, kinderen en opvoeders, te kijken hoe we online spelen en leren toegankelijk kunnen maken voor kinderen met een beperking. Zodat ook zij spelenderwijs kunnen participeren in de mediasamenleving.

Initiatiefnemer is mediawijzer.net, organisator van de Week van de Mediawijsheid (21 tot 24 november 2014), dit jaar gericht op ‘mediawijze’ kinderrechten.

 

 

Share

About Karina Frijters

ccpm.ahles@gmail.com'
Mijn naam is Karina, ik ben uitgever van onder andere TrotseMoeders.nl en TrotseVaders.nl maar vooral de Trotse Moeder van drie prachtige kinderen: een zoon van 19 jaar en een tweeling (meisje en jongen) van 17 jaar.

Check Also

Onthulling beeld Audrey Hepburn in Velp [verslag]

“She spoke for the onces that couldn’t ” Luca Dotti over zijn moeder, Audrey Hepburn …

Share
Share