Verplicht twee jaar borstvoeding geven?

borstvoedingIn Nederland wordt het geven van borstvoeding gestimuleerd en veel vrouwen kiezen er voor om gedurende een bepaalde tijd borstvoeding aan hun kind te geven. Hoewel er door veel moeders wordt aangegeven dat ze wel druk vanuit hun omgeving ervaren wanneer ze aangeven geen borstvoeding te willen geven, of wanneer ze er na korte tijd mee stoppen, blijft het een vrije keuze òf en hoe lang je als moeder borstvoeding geeft.

In de Verenigde Arabische Emiraten is een nieuwe wet goedgekeurd die vrouwen verplicht om hun kinderen borstvoeding te geven tot ze twee jaar zijn. Het wordt gezien als iets waar ieder kind recht op heeft en wat deel uitmaakt van de opvoeding. De minister van Sociale Zaken van de WAE is echter bang dat mannen de wet zullen gebruiken om hun echtgenotes aan te klagen, wanneer die geen borstvoeding geven. .

Share

About Redactie

redactie@trotsemoeders.nl'
De redactie van TrotseMoeders schrijft over algemene onderwerpen, vaak op basis van een nieuws uit andere bronnen of persberichten. In deze artikelen worden over het algemeen geen eigen meningen, stellingen of reviews gegeven.

Check Also

Is een hittegolf schadelijk voor mijn ongeboren baby?

Wanneer je zwanger bent en er is een hittegolf, of gewoon een dag met hoge …

Share
Share