Smartsensor, dialyse, smartphone,

Hulp van smartphone bij thuis-dialyse?

Siemens onderzoekt hoe patiënten met een nierfunctiestoornis voorzichtig en veilig thuis kunnen dialyseren. Binnenkort gaat een unieke veldtest van start waarin geselecteerde dialysepatiënten in Berlijn een telemedisch ondersteuningssysteem krijgen dat hen in staat zal stellen geheel zelfstandig, onder toezicht op afstand van hun artsen, hun dagelijkse peritoneale dialyse (buikspoeling) uit te voeren. Dit project beoogt de kwaliteit van leven van oudere burgers te verbeteren en hen een zo zelfstandig mogelijk leven thuis te kunnen bieden.

Het aantal patiënten dat vanwege nierfalen regelmatig moet dialyseren, neemt elk jaar verder toe. Alleen al in Duitsland zijn 60.000 mensen dialyseafhankelijk en de jaarlijkse kosten voor hun behandeling lopen in de miljarden euro’s. Er bestaan verschillende dialysetechnieken. Een daarvan is peritoneale dialyse (PD), waarbij het peritoneum (buikvlies) als lichaamseigen filter voor het bloed fungeert.

PD kan elke dag thuis worden uitgevoerd gedurende de nacht, zonder enige belemmering voor de bloedsomloop van de patiënt. Er kunnen zich echter wel complicaties voordoen, waaronder ongewenste gewichtstoename en bloeddrukschommelingen. Om dergelijke complicaties te voorkomen, controleren de behandelend artsen elke maand de belangrijkste medische gegevens van de PD-patiënt. Daarbij kijken ze naar factoren als gewicht en bloeddruk, maar inspecteren ze ook de dialysegegevens. Met name voor oudere patiënten is dit een te lage frequentie. Het komt bij deze groep veelvuldig voor dat de PD thuis moet worden gestaakt en weer in het ziekenhuis moet plaatsvinden.

De nieuwe, telemedisch ondersteunde peritoneale dialyse (TAPD) kan er wellicht toe bijdragen dat PD in de toekomst niet alleen veiliger en patiëntvriendelijker wordt, maar dat er ook een grotere groep patiënten gebruik van kan maken. De mondiale onderzoeksafdeling van Siemens, Corporate Technology, werkt samen met het Vivantes Klinikum, het Telemedizincentrum Charité (TMCC), Prisma, Tembit en andere partners uit het onderzoek en de industrie aan TAPD.

Tijdens de veldtest geeft een smartphone-applicatie de belangrijkste medische gegevens weer die met de arts zijn afgesproken. De applicatie begeleidt de patiënt bijvoorbeeld bij het meten van diens bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte in het bloed en bij het maken van een ecg. De meetapparatuur verstuurt de versleutelde waarden, voorzien van een pseudoniem, via de speciale netwerknode Med-I-Box naar het dialysecentrum. De applicatie gaat ook na of de gegevens daadwerkelijk op de bestemming zijn aangekomen. De gegevens worden vervolgens op de TMCC-server opgeslagen in het dossier van de patiënt. De arts controleert de belangrijkste medische gegevens en behandelingsinformatie elke dag en ontvangt bij eventuele afwijkingen automatisch een bericht. Hierdoor kunnen artsen veranderingen in de gezondheid van de patiënt eerder opmerken dan voorheen het geval was en kunnen ze meteen contact opnemen met de patiënt om te voorkomen dat er complicaties optreden.

Share

About Karina Frijters

ccpm.ahles@gmail.com'
Mijn naam is Karina, ik ben uitgever van onder andere TrotseMoeders.nl en TrotseVaders.nl maar vooral de Trotse Moeder van drie prachtige kinderen: een zoon van 19 jaar en een tweeling (meisje en jongen) van 17 jaar.

Check Also

“Mag ik een iPhone?” Zo pak je dat aan

Kinderen komen steeds vroeger in aanraking met smartphones. Het is dan ook niet gek dat …

Share
Share