Toxoplasmose

Toxoplasmose is een ziekte veroorzaakt door een microscopisch kleine, eencellige parasiet, Toxoplasma gondii, die vele dieren aantast maar in katachtigen een seksuele voortplantingscyclus heeft. (De ziekte wordt daarom wel eens ‘kattenziekte’ genoemd maar dit is minder gewenst omdat deze naam ook wordt gebruikt voor parvovirose bij katten, een voor katten zeer gevaarlijke virusziekte, die niets met toxoplasmose te maken heeft).
Toxoplasma-parasieten komen met name voor in de uitwerpselen van een kat en in vlees van varkens, geiten en schapen. Je kunt met deze parasiet in contact komen door:

De kattenbak te verschonen als daar jonge katten in hebben gepoept. Alle katten raken ermee besmet, maar ze scheiden alleen cysten uit gedurende een paar weken na de eerste besmetting; de cysten worden pas na 48 uur buiten het lichaam te hebben vertoefd infectieus. Normale hygiëne en geregeld verschonen zijn voldoende om besmetting te voorkomen.
Tuinieren.
Rauw of onvoldoende verhit vlees (bijvoorbeeld van de barbecue) te eten.
Ongewassen groenten te eten (risico op besmetting met mest van besmette dieren).

Zwanger
Zwangere vrouwen die nog niet geïnfecteerd waren moeten extra opletten. Toxoplasmose tast als de vrouw geïnfecteerd raakt tijdens de zwangerschap de baby aan. Naarmate de zwangerschap jonger is is de kans dat de baby het krijgt kleiner maar zijn de gevolgen, als dit toch gebeurt, ernstiger. Een miskraam of afwijkingen aan de ogen en aan het zenuwstelsel van de baby kunnen zich voordoen. Het is dus heel belangrijk om extra voorzorgsmaatregelen te nemen:

  • vlees goed bakken of koken (meer dan 66°)
  • de groenten en fruit zeer goed wassen
  • handen onmiddellijk wassen na contact met rauw vlees of aarde of groenten die met aarde bevuild zijn
  • handschoenen dragen als men in de tuin werkt
  • de kattenbak laten verschonen door derden of indien dit niet mogelijk is zeker handschoenen dragen.

Bloedtest
Aan het begin van de zwangerschap kan door middel van een bloedonderzoek worden nagegaan of je immuun bent voor Toxoplasmose. Wanneer je voldoende antistoffen hebt tegen de parasiet, omdat je de ziekte al gehad hebt, is er geen risico voor je baby. Slechts ongeveer de helft van de zwangere vrouwen heeft antistoffen tegen toxoplasmose.

Ziekte
De ziekte verloopt meestal zonder duidelijke symptomen en wordt soms als een lichte griep ervaren (lichte temperatuurstijging en lymfeklierzwellingen in de hals).

Het foetale risico voor congenitale (dwz aangeboren) Toxoplasmose is afhankelijk van de zwangerschapsduur; het risico stijgt van 25 % in het eerste trimester tot zeker 60% in het derde trimester. Vaak ontstaat er een abortus bij zeer vroegtijdige besmetting.
De grootte van de groep echter die in de neonatale periode symptomen zal vertonen is 0 tot 10 per duizend. Slechts 1 op 3 van de pasgeborenen met bewezen infectie vertonen symptomen, wat dus een heel kleine groep betekent.
De letsels die kunnen optreden ten gevolge van neonatale toxoplasmose zijn onder andere hydrocephalie (waterhoofd), microcephalie (abnormaal klein hoofd), mentale achterstand, zekere graad van blindheid, pneumonie (longontsteking), hepatitis.

Een vergelijkbare ziekte als Toxoplasmose kan het gevolg zijn van worminfecties bij katten en honden. Zorg daarom voor een goede ontworming van hond en kat. Tijdens, maar ook na je zwangerschap!

N.B.  wat betreft de rol van de kat zijn er de laatste jaren toch wat studies verricht. Vrij recent werd in de pers dan ook een artikel rond dit onderwerp gepubliceerd, waaruit blijkt dat deze rol niet mag overdreven worden en de kat dus zeker niet de grootste boosdoener is in het toxoplasmoseverhaal.

Bron

 

About Redactie

redactie@trotsemoeders.nl'
De redactie van TrotseMoeders schrijft over algemene onderwerpen, vaak op basis van een nieuws uit andere bronnen of persberichten. In deze artikelen worden over het algemeen geen eigen meningen, stellingen of reviews gegeven.

Check Also

Toxoplasmose tijdens de zwangerschap

Toxoplasmose is een infectieziekte die bij de meeste mensen een onschuldig verloop heeft. Wat griepachtige …