Women’s Empowerment for Zero Hunger – feiten

wfp-trotse-moedersUnited Nations World Food Programme (WFP)
Honger is een van de grootste issues in de wereld. Op dit moment lijden 795 miljoen mensen honger.

Het World Food Programme is de grootste humanitaire organisatie strijdend tegen honger wereldwijd. Het WFP biedt acute voedselassistentie in noodsituaties en duurzame oplossingen om de getroffen gemeenschappen te helpen met de wederopbouw van hun verwoeste levens. Het WFP ondersteunt jaarlijks gemiddeld 80 miljoen mensen in ongeveer 80 landen wereldwijd.

Hoe het SAFE programma van het WFP in lijn is met de Sustainable Development Goals (SDGs)
Het Safe Access to Fuel and Energy (SAFE) programma van het WFP richt zich op beschikbaarheid van energiezuinige en veilige toegang tot energie voor de meest kwetsbare en voedsel onzekere groepen in de wereld. Het SAFE programma is op de eerste plaats gericht op de globale missie om wereldhonger te beëindigen, in lijn met de Zero Hunger Challenge van de VN Secretaris Generaal en SDG2. Het WFP is vastberaden om armoede en honger onder SDG2 op alle mogelijke manieren te beëindigen en om ervoor te zorgen dat alle mensen op een waardige en gelijkwaardige wijze kunnen leven in een gezonde omgeving.

Hanna in WFP SAFE center

Met het SAFE programma vertaalt het WFP op een simpele en pragmatische manier haar toezeggingen om honger tegen te gaan, om risico’s te verminderen en mensen en gemeenschappen in staat stellen om in hun eigen voedselbehoeften en voeding te voorzien. Door de holistische benadering van het SAFE programma is er ook overeenstemming met andere SDGs gerelateerd aan voedselzekerheid en voeding (SDG 2), gezondheid en vrede en veiligheid (SDG 3), gelijkheid in sekse (SDG 5), duurzame en inclusieve economische groei (SDG 8), milieuvriendelijkheid (SDG 15), en klimaatverandering (SDG 13).

WFP traint vrouwen om zelf stoves te maken

Tien redenen waarom de versterking van de positie van vrouwen en meisjes bijdraagt aan een wereld zonder honger:
1. Ongeveer 60% van de ondervoede mensen zijn vrouwen en meisjes.
2. In moeilijke tijden zijn vrouwen vaker dan mannen geneigd om hun voedsel op te offeren voor de rest van het gezin.
3. Huishoudens die worden gerund door alleenstaande moeders behoren tot de armste ter wereld, deels omdat vrouwen vaak minder economische en educatieve kansen krijgen dan mannen.
4. Wereldwijd is er een sterke correlatie tussen honger en sekseongelijkheid: landen met hoge hongercijfers laten ook een hoge mate van ongelijkheid zien.
5. Als vrouwen honger lijden en ondervoed zijn, neemt de volgende generatie dat over. Ondervoeding van vrouwen tijdens de zwangerschap en van het kind tijdens de eerste twee jaar van het leven heeft levenslange gevolgen voor de gezondheid van het kind.
6. Als vrouwelijke boeren dezelfde mogelijkheden en middelen zouden hebben als mannen, zouden hun opbrengsten stijgen met 20-30 procent. Dit zou potentieel het wereldwijd aantal mensen met honger verminderen met 150 miljoen.
7. Tussen 1970-1995 was 43% van het percentage aan dalende hongercijfers in de wereld te danken aan toenemende educatie voor vrouwen. Investeren in opleidingen van vrouwen en meisjes helpt ons in de strijd tegen honger.
8. Luchtvervuiling binnenshuis door koken op open vuur leidt tot ongeveer 4 miljoen doden per jaar wereldwijd. Met name vrouwen en meisjes worden getroffen omdat voornamelijk zij koken.
9. Klimaatverandering heeft een onevenredig grote invloed op vrouwen en kinderen. Door de effecten van klimaatverandering op natuurlijke hulpbronnen moeten zij vaak lang lopen om water en/of brandhout te zoeken om te koken.
10. In veel landen zijn vrouwen en meisjes verantwoordelijk voor het bereiden van een maaltijd voor hun gezin. In een groot aantal landen is 85-90 procent van de tijd die aan de bereiding van eten wordt besteed toegewezen aan vrouwen.

WFP stimuleert vrouwen planten te zaaien
De campagne: A Recipe for Zero Hunger

In maart 2015 lanceerde het WFP de Nederlandse campagne ‘A Recipe for Zero Hunger’ met het doel om aandacht te vragen voor de oplossingen in voedselzekerheid met een focus op het SAFE programma van WFP in Darfur, Sudan. Daarnaast vroeg het WFP aan het Nederlandse publiek om hun eigen ingrediënt voor ‘A Recipe for Zero Hunger’ te delen. Dit heeft geresulteerd in vele waardevolle reacties.

darfur-koken-wfp-copyright-trotse-moeders-7

Het WFP is met deze campagne gestart om de dialoog op gang te brengen rondom oplossingen die verder gaan dan het beschikbaar stellen van eten en heeft het publiek actief aangemoedigd om na te denken over oplossingen om honger tegen te gaan. Het SAFE programma van WFP is een relatief eenvoudige en praktische oplossing om veel vrouwen in Darfur de kracht te geven om in veiligheid en zonder honger te leven.

darfur-koken-wfp-copyright-trotse-moeders

‘A Recipe for Zero Hunger’ vraagt aandacht en betrokkenheid voor de situatie van de vrouwen in Darfur en het SAFE programma. De campagne heeft tegelijkertijd het doel om Nederlanders te prikkelen om over een oplossing na te denken voor een wereld zonder honger. Dit konden en kunnen ze doen door het verhaal van de vrouwen van Darfur te delen via hun eigen (social) netwerken en hun eigen ingrediënt voor Zero Hunger te delen met de hashtag #arecipeforzerohunger. Tot nu toe heeft de campagne meer dan 6,2 miljoen mensen bereikt via meer dan 81 media en zijn er meer dan 600 posts geplaatst op social media.

Ook TrotseMoeders.nl heeft een bijdrage geleverd door een origineel recept uit Darfur te maken. Klik hier voor het artikel daarover >>>>

darfur-koken-wfp-copyright-trotse-moeders-5 darfur-koken-wfp-copyright-trotse-moeders-1 
darfur-koken-wfp-copyright-trotse-moeders-11 darfur-koken-wfp-copyright-trotse-moeders-13

Share

About Redactie

redactie@trotsemoeders.nl'
De redactie van TrotseMoeders schrijft over algemene onderwerpen, vaak op basis van een nieuws uit andere bronnen of persberichten. In deze artikelen worden over het algemeen geen eigen meningen, stellingen of reviews gegeven.

Check Also

VN en Unicef gaan samenwerken met de Smurfen: Small Smurfs, Big Goals!

De Verenigde Naties en Unicef hebben vandaag bekend gemaakt dat de populaire Smurfen het gezicht …

Share
Share