Vluchten voor recht op onderwijs

Ruim 16.000 kinderen in Nederland worden niet toegelaten op scholen. Dit alles omdat ze last hebben van dyslexie of gedragsproblemen. Zij zitten gedwongen thuis terwijl ze juist heel graag naar school willen. En dat kan niet, vinden de broers Enrique (15) en Hugo (13) die al twee jaar thuis zitten. Zij zijn van school gestuurd en worden nergens meer aangenomen door hun dyslexie. Omdat ze vinden dat deze problemen eens onder de aandacht gebracht moeten worden, gaan ze een actie beginnen. Sailing For Education.

Ondanks dat OCW en de onderwijsinspectie alles wist van wat er speelde met de jongens en hun school, hebben ze er niets aan gedaan. De ouders van Enrique en Hugo hebben erg veel inspanning geleverd samen met onderwijsadvocaat mr. Katinka Slump, maar dit heeft echter geen effect gehad. Ze worden achtervolgd door allerlei overheidsinstanties zoals de kinderbescherming, leerplicht en jeugd-‘hulp’-verlening maar geen van alle doet hun best om te zorgen dat de kinderen weer op een school terecht kunnen. Een half jaar geleden hadden de broers er genoeg van en bedachten een actie om dit onder de aandacht te brengen. “Laura Dekker wilde zeilen maar moest naar school. Wij mogen niet naar school, dan gaan we maar zeilen!” Aldus de jongens.

Op vrijdag 24 augustus 2012 zullen ze met het zeilschip van hun opa gaan varen om een wereldreis te gaan maken.  Rond 8.30 uur zullen ze uitvaren vanuit Vijfhuizen en via de kust van België en Engeland varen richting Spanje. De Wereldschool uit Lelystad wil de jongens kosteloos “onderwijs thuis” bieden en dat is alleen toegestaan buiten de grenzen van Nederland, wat dus betekend dat de jongens  eigenlijk Nederland uit moeten vluchten om les te kunnen krijgen. In elk land waar ze aan zullen meren zullen ze contact op nemen met de ambassadeurs van Unicef en/of onderwijsinstanties. “We willen vertellen dat in Nederland 16.000 kinderen niet naar school mogen. We willen hun visie op onderwijs horen en vragen stellen. We willen weten hoe in hun land het recht op onderwijs geregeld is”.

“Het onderwijsstelsel wordt beloond om risicoleerlingen te verwijderen, maar scholen staan niet ter discussie. Nee, die buitengesloten kinderen en hun ouders worden als criminelen behandeld. Leerplicht maakt proces verbaal op, je staat ineens in het strafbankje. De rechter doet uitspraak; ouders valt niets te verwijten. Leerplicht maakt gewoon opnieuw proces verbaal op. Net zolang totdat ze een rechter treffen die de ouders wel vervolgt of beboet? Leerplicht, AMK, BJZ, samenwerkingsverband, ZAT noem het maar op, allemaal volgen ze hun eigen procedure. Het maakt niet uit of je wel of niet meewerkt, je doet het toch nooit goed. Zij brengen hun rapporten uit met conclusies die gebaseerd zijn op?? Ik heb rapportages gelezen van “hulpverleners” die mijn kinderen nooit gesproken hebben, waarin zelfs de geboortedatum niet correct is, maar die wel allerlei conclusies trekken met verregaande gevolgen. Ze schrijven hun rapporten en schuiven zo hun  verantwoording af. En met de aldus opgebouwde dossiers zet iedere instantie de ouders en kinderen onder druk, onder het mom het beste voor het kind te willen. Je reinste kindermishandeling als je het mij vraagt. Ouders worden geïndoctrineerd en hebben reden om bang te zijn. Instanties hebben macht om dwang- en strafmaatregelen op te leggen, maar voor onderwijs zorgen, ho maar. Dit proces kost de maatschappij verschrikkelijk veel geld. Als we dat geld aan onderwijs hadden besteed, waren mijn kinderen bijna klaar geweest met hun startkwalificatie. Ik vind het verschrikkelijk dat mijn zonen Nederland uit moeten, tegelijkertijd ben ik zo trots op ze en op hun actie, de zeilreis Sailing For Education” aldus Annelies, de trotse mama van Hugo en Enrique.

De reis van Enrique en Hugo is te volgen op de website www.sailingforeducation.com en op facebook.

Share

About Glynnis

glynnisclaver@msn.com'

Check Also

“Mag ik een iPhone?” Zo pak je dat aan

Kinderen komen steeds vroeger in aanraking met smartphones. Het is dan ook niet gek dat …

Share
Share