Zuigelingensterfte in Nederland

Screenshot 2014-03-15 at 13.09.21Kinderen in Tel, een werkgroep van het Jonker-Verwey Instituut, gefinancierd door de Bernard van Leer Foundation, Jantje Beton, Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels Nederland, UNICEF Nederland, NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) en het Johanna KinderFonds, heeft een rapport gepubliceerd over het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland.

Wanneer je zwanger bent, hoop je op een gezonde baby, die tot een gelukkig mens kan opgroeien. Er zijn echter ook ouders die te maken krijgen met een van de ergste dingen die je als ouder kan overkomen: het overlijden van je kind. Screenshot 2014-03-15 at 13.46.47Uit het onderzoek van Kinderen in Tel blijkt dat er in Nederland ten opzichte van andere Europese landen relatief veel kinderen van 0-1 jaar overlijden.

In 2011 overleden er 589 kinderen in het eerste levensjaar. Dat zijn 3,27 kinderen per 1000 levendgeborenen. In 2012 ligt dat aantal op 3,29 kinderen per 1000 levendgeborenen die in het eerste levensjaar overlijden. Volgens het rapport komt dit relatief hoge aantal in Nederland doordat veel vrouwen op relatief hoge leeftijd kinderen krijgen en daardoor meer kans hebben op een meerlingzwangerschap waarbij de kans op vroeggeboorte hoger ligt.

About Redactie

redactie@trotsemoeders.nl'
De redactie van TrotseMoeders schrijft over algemene onderwerpen, vaak op basis van een nieuws uit andere bronnen of persberichten. In deze artikelen worden over het algemeen geen eigen meningen, stellingen of reviews gegeven.

Check Also

Vanaf september 2021: de 13 weken echo

Inmiddels is het voor veel mensen bekend: de 20-weken echo is een medisch onderzoek rond …