Nieuwe regel voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag

Screenshot 2014-06-10 at 22.33.45Sinds 1 januari 2014 is het belangrijk om kinderopvangtoeslag aan te vragen binnen drie maanden na de maand waarin de kinderopvang is begonnen. Wie de kinderopvangtoeslag niet op tijd aanvraagt, loopt al snel een maand toeslag mis.

Kinderopvangtoeslag is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderopvang. Ouders kunnen recht hebben op deze toeslag als zij beiden werken of een opleiding, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgen bij een gecertificeerde instelling. Een andere voorwaarde is, dat hun kind naar een geregistreerd kinderdagverblijf gaat.

Kinderopvangtoeslag aanvragen kan op www.toeslagen.nl

About Redactie

redactie@trotsemoeders.nl'
De redactie van TrotseMoeders schrijft over algemene onderwerpen, vaak op basis van een nieuws uit andere bronnen of persberichten. In deze artikelen worden over het algemeen geen eigen meningen, stellingen of reviews gegeven.

Check Also

Kinderopvang: waarom zo duur?

De naschoolse opvang, ook wel BSO voor school gaande kinderen, is dit jaar duurder dan ooit …