Overheid wil meer duidelijkheid over gedwongen adopties

Het is nog niet eens zo lang geleden dat vrouwen onder druk werden gezet om hun kind af te staan voor adoptie. Dat blijkt wel uit het grote aantal reacties dat nu al binnen in gekomen bij het meldpunt afstand en adoptie.

Er is onderzoek gedaan naar de periode tussen 1956 en 1984. In 1956 werd adoptie bij wet geregeld en op 1 mei 1981 werd abortus legaal. In de tussenliggende jaren zijn duizenden Nederlandse kinderen ter adoptie aangeboden. Vaak gebeurde dat onder druk.

De overheid wil meer duidelijkheid over de situaties van zowel de afstandsouders, afstandskinderen en adoptieouders en ook over de rol van de overheid zelf en over de rol van eventuele andere betrokkenen zoals hulpverleners. Het doel is om te leren van hetgeen dat niet goed ging en indien nodig regels over adoptie aanpassen.

Het onderzoek loopt tot het einde van dit jaar en mensen die iets kunnen en willen melden over gedwongen adopties / adopties onder druk, kunnen zich tot eind juni 2020 aanmelden.

Het meldpunt afstand en adoptie is bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur via nummer 088-1264960 en e-mailen kan ook: afstandenadoptie@minjenv.nl

About Redactie

redactie@trotsemoeders.nl'
De redactie van TrotseMoeders schrijft over algemene onderwerpen, vaak op basis van een nieuws uit andere bronnen of persberichten. In deze artikelen worden over het algemeen geen eigen meningen, stellingen of reviews gegeven.

Check Also

Vanaf september 2021: de 13 weken echo

Inmiddels is het voor veel mensen bekend: de 20-weken echo is een medisch onderzoek rond …