Meer armoede onder Nederlandse kinderen.

Screenshot 2014-03-15 at 13.09.21Kinderen in Tel, een werkgroep van het Jonker-Verwey Instituut, gefinancierd door de Bernard van Leer Foundation, Jantje Beton, Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels Nederland, UNICEF Nederland, NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) en het Johanna KinderFonds, heeft een rapport gepubliceerd over het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland.

Screenshot 2014-03-15 at 13.17.45En hoewel kinderen het in Nederland allemaal beter hebben dan in sommige andere landen ter wereld, is uit de cijfers gebleken dat het aantal gezinnen met kinderen wat van een bijstandsuitkering moet rondkomen, gestegen is tot bijna 200.000. Ook het aantal kinderen dat in achterstandswijken opgroeit is fors: meer dan 600.000.

Screenshot 2014-03-15 at 13.18.15Het rapport doet aanbevelingen aan overheid en gemeenten, maar de algemene economische malaise zal niet op korte termijn helpen aan het oplossen van dit probleem. Dat het een probleem is voor de kinderen blijkt ook uit de cijfers: bij kinderen die opgroeien in armoede komt vaker een ontwikkelings- en leerachterstan voor en komt ook meer kindermishandeling voor.

About Redactie

redactie@trotsemoeders.nl'
De redactie van TrotseMoeders schrijft over algemene onderwerpen, vaak op basis van een nieuws uit andere bronnen of persberichten. In deze artikelen worden over het algemeen geen eigen meningen, stellingen of reviews gegeven.

Check Also

Vanaf september 2021: de 13 weken echo

Inmiddels is het voor veel mensen bekend: de 20-weken echo is een medisch onderzoek rond …