Home / Nieuws / Zorgverlof, hoe zit dat precies?

Zorgverlof, hoe zit dat precies?

Screenshot 2015-06-17 at 08.12.57Wanneer je zwanger bent en een baan hebt, weet je dat je recht hebt op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. De meeste mensen hebben ook wel eens van zorgverlof en ouderschapsverlof gehoord en af en toe krijg je met half mee dat er nieuwe regels en wetten zijn. Maar… hoe zit het nu precies, anno 2015?

Zorgverlof
Wanneer je een ziek kind hebt (of een zieke ouder of partner) heb je recht op zorgverlof. Vanaf 01 jui 2015 is zorgverlof ook mogelijk voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden. Screenshot 2015-06-17 at 08.09.35Er zijn twee soorten zorgverlof: kortdurend (dan behoudt je minstens 70% van je salaris) en langdurend (zonder wettelijk recht op behoud van salaris).

Een werkgever mag niet oordelen over de zorg die u geeft of over de noodzaak van de zorg en dit verlof niet weigeren.

Kortdurend zorgverlof
Bij kortdurend zorgverlof heb je recht op maximaal 2 keer het aantal uren dat je per week werkt, binnen 12 maanden. Je kunt meer dan 1 keer per 12 maanden kortdurend zorgverlof opnemen maar het maximum aantal uren mag je niet overschrijden.

Langdurend zorgverlofScreenshot 2015-06-16 at 21.39.47
Bij langdurend zorgverlof heb je recht op maximaal 6 keer per 12 maanden het aantal uren dat je per week werkt. Langdurend zorgverlof wordt opgenomen in een aaneengesloten periode van maximaal 12 weken. Het maximale aantal uren verlof per week is de helft van je werkuren per week.

Meer over zorgverlof lees je hier >>>>

Meer over ouderschapsverlof lees je hier >>>>

Meer over zwangerschapsverlof en bevallingsverlof lees je hier >>>>

Meer over (ouderschaps)verlof specifiek voor Trotse Vaders lees je hier >>>>

About Redactie

De redactie van TrotseMoeders schrijft over algemene onderwerpen, vaak op basis van een nieuws uit andere bronnen of persberichten. In deze artikelen worden over het algemeen geen eigen meningen, stellingen of reviews gegeven.

Check Also

Opname levenloos geboren kinderen in Basisregistratie personen mogelijk

Op 3 februari 2019 trad de wijziging van de Wet Basisregistratie personen (BRP) in werking. …