Squla helpt bovenbouw kinderen

Kinderen uit groep 4 t/m groep 8 kunnen op het educatieve online programma Squla op een leuke manier samen aan de slag met verplichte lesstof van school. De spelelementen op Squla stimuleren het leren en sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen. De kwaliteit van het leerprogramma is hoog, de privacy en veiligheid zijn gewaarborgd en de ‘fun’-factor staat centraal. Een veilige leuke plek dus voor kinderen om met schooloefeningen bezig te zijn.

Tevreden
Zowel ouders, kinderen als leerkrachten zijn enthousiast over deze huiswerkhulp. Uit een studie onder tien scholen en tweehonderd leerlingen blijkt bovendien dat moeilijk te motiveren leerlingen wél gemotiveerd raken door Squla. Het leerprogramma is ontwikkeld in samenwerking met CITO, dat voor het eerst zijn naam verbindt aan een dergelijk instrument.

“We zien dat de gaming-industrie heel goed inspeelt op de digitalisering van de maatschappij. Alleen werd bij educatieve leerprogramma’s nog weinig tot geen gebruik gemaakt van social gaming en het feit dat kinderen het leuk vinden iets te leren als het aansluit op hun belevingswereld”, aldus Andre Haardt, oprichter van FutureWhiz dat Squla ontwikkelde. “Ik ben dus zelf aan de slag gegaan met de beste mensen uit het veld. En we lijken daarbij de goede snaar te raken, want we zijn onlangs genomineerd voor de NOT Innovatieprijs 2011.”

Kernpunten
Enkele kernpunten van Squla zijn:

  • in een persoonlijk rapport worden de prestaties van kinderen automatisch bijgehouden
  • spelers krijgen persoonlijke tips, zodat ze zich gericht en waar nodig kunnen verbeteren
  • continue uitbreiding met nieuwe vragen, spellen en mogelijkheden
  • 100% online: je hoeft niets te installeren op je computer en kunt vanaf elke computer met een internetverbinding op Squla
  • al meer dan 12 miljoen vragen gespeeld
  • het meest complete online programma met de vakken Taal, Rekenen, Engels, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur & Techniek en Topografie
  • bevat een Cito-module met vragen die door Cito zijn gemaakt, waarmee kinderen op een leuke manier kennismaken met de vraagstelling van Cito

September
In september komt de nieuwe versie van Squla op de markt waar ook kinderen uit de brugklas mee aan de slag kunnen.

Lees ook:
Digibordles over sterrenkunde van NOVA
The Shrunks kinder logeerbed
Groep 8 zwoegt over Cito-toets

About Joni Blesgraaf

joni@hotmail.com'
24 jaar oud en woont in Overveen. Geboren in Haarlem. Heeft Sport en Bewegen (Lifestyle & Gezondheid) gestudeerd aan Hogeschool INHolland Haarlem. Na haar afstuderen heeft zij gewerkt als assistent leidinggevende in de buitenschoolse opvang in Heemstede. Nu bezig met Spaans leren, veel sporten en houdt van schrijven.

Check Also

Educatieve spellen van SQULA: Taal, Rekenen of Spelling

Je hoort vaak dat kinderen in de vakantie weer deels vergeten wat ze op school …